Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μαρίας Πάλλα, Απώλειες, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 587-589 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σ. 77-79