Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γ. Νίκα, Ρέκβιεμ για έναν Πρέσβυ, νουβέλες», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 587-589 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σ. 75-77