Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Η νύχτα του αποχαιρετισμού», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 587-589 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σ. 38-40