Είστε εδώ

Στεφάνου Κάρολος, «Αναμονή», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 587-589 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σ. 16-17