Είστε εδώ

Στεφάνου Κάρολος, «Συνωμοσίες», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 587-589 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σ. 16