Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Νίκου Μυλόπουλου, Παράκτιος πια ο έρωτας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 584-586 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003), σ. 306-307