Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μόσχου Λαγκουβάρδου, Ένας ήσυχος άνθρωπος, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 584-586 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003), σ. 304-306