Είστε εδώ

Mansfield Katherine, «Ένα φλυτζάνι τσάι», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 209-216