Είστε εδώ

Μολυβίδης Γιώργος, «Γιώργος Κιτσόπουλος. Κοινωνική ηθογραφία με αντιρεαλιστικά μέσα. Πρώτη απόπειρα προσέγγισης», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 199-205