Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ηλία Κρανιώτη, Σκιές, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 578-580 (Απρίλιος-Ιούνιος 2003), σ. 150