Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μιλτιάδη Μαλακάση-Τσέκου, Και πάντα η ελπίδα. . . , ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 578-580 (Απρίλιος-Ιούνιος 2003), σ. 148-149