Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Το όνειρο», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 575-577 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2003), σ. 12-13