Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Δεν είμαστε τυχαία ποιητές», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 575-577 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2003), σ. 12