Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Επιστολές», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 296-298