Είστε εδώ

Ιωαννίδης Χάρης, «Η υστερολογία μιας τελείωσης», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 139-143