Είστε εδώ

Ποταμιάνος Τάσος, «Το ψέμα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 133-136