Είστε εδώ

Φάλκος Τάσος, «Ο δάσκαλος», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 27-30