Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γιάννη Γ. Κασιμάτη, Ωδή στο σεληνόφως, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 153-154