Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γ. Ε. Γεωργούση, Στίγματα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 152-153