Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Η τοιχογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 116-117