Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Άννυς Κουτρόκοη-Χατζηπουλίδου, Απαστράπτοντος του κρυστάλλου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 551-553 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2001), σ. 79-80