Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Π. Β. Πάσχου, Η πηγή και το ελάφι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 551-553 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2001), σ. 77-79