Είστε εδώ

Σάμιος Γουσταύος, «Κούρσα ολέθρου», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 295-296