Είστε εδώ

Γεωργουδάκη Αικατερίνη, «Μελοδραματικά στοιχεία στα πεζογραφήματα Η καλύβα του μπαρμπα-Θωμά και Μπενίτο Σερένο», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 286-294