Είστε εδώ

Κοτοπούλη Μαρία, «Ξανά πίσω στο άλφα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 281-285