Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Πίστευε στη θεατρικότητα του βίου», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 262-263