Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Το σου. Σημειώσεις για μονόλογο», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 257-261