Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γιώργη Μανουσάκη, Ένα κρανίο καρφωμένο στο κιγκλίδωμα, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 233-234