Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου, Δοκίμια και Δοκιμασίες», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 232-233