Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Γιώργος Σεφέρης και Μηνάς Δημάκης: Ο δρόμος χωρίς συγκατάβαση, είναι η ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 162-180