Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το τελευταίο μισό του αιώνα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 161