Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ελένης Κιτσοπούλου-Θέμελη, Με θυμόν, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 148-149