Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Χόρχε Λουίς Μπόρχες: ο άνθρωπος και το έργο. Μια απόπειρα επισκοπήσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 113-127