Είστε εδώ

Κοτοπούλη Μαρία, «Έξω από το παράθυρο», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 107-110