Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Φούλας Λαμπελέ, Η σάουνα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 69