Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μενάνδρου, Επιτρέποντες, μετάφραση Γιάννη Βαρβέρη», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 67-68