Είστε εδώ

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Έξη ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 38-39