Είστε εδώ

Li Ho, «Περνώντας μέσα από το Πάρκο της Άμμου», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 10