Είστε εδώ

Li Ho, «Από τα Δεκατρία ποιήματα από το νότιο κήπο μου [νο. 4, νο. 10]», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 10