Είστε εδώ

Li Ho, «Έπειτα από τις βροχερές μέρες στην επαρχία Τσούνγκ Γι», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 9