Είστε εδώ

Li Ho, «Σφραγίζοντας Πράσινες Προσευχές. Θυσία που τελέστηκε νύχτα από τον Βου, δάσκαλο του τάο», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 8