Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Γιατί η ψυχή μας δειλά προφέρει τα μυστικά φωνήεντα», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 180