Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Λεπτή πολύχρωμη κλωστή», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 179