Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Κι όσο πλησίαζες ήσουν εσύ», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 178