Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Για πάντα στην κινούμενη άμμο της ψυχής μας», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 178