Είστε εδώ

Μακρής Σπύρος, «Η ποιητική απεικόνιση της νεοελληνικής κοινωνίας», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 521-523 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1998), σ. 200-212