Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «122», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 521-523 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1998), σ. 199