Είστε εδώ

Χ. Μ., «Ένας Κύπριος ποιητής στο προσκύνημα του Αποστόλου Ανδρέα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 515-517 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1998), σ. 72