Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης, «Ζωρζ Μπατάιγ, Η λογοτεχνία και το κακό», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 299-301 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1980), σ. 50-52