Είστε εδώ

Μηαρίτη Ζωή, «Στα ίχνη ενός ζωντανού θεού», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 63-64